1301
Üröm, Római Katolikus Plébánia

Megbízó:  Római Katolikus Érsekség
Tervezés ideje:  2009-2014
Kivitelezési költség:  55m Ft
Alapterület:  250m²

Üröm településszerkezetébe illeszkedő keskeny telekre egy utcafronton elhelyezkedő, kapualjként is szolgáló plébániaépületet és egy hátsókertben épülő pajtaszerű közösségi házat terveztünk. A két építési ütemet egy méretes fedett nyitott tető köti össze, amelynek köszönhetően kialakuló intim belső udvar az épületeink közösségi használati lehetőségeit kívánja bővíteni. Az utcai homlokzat a hozzá csatlakozó fedett-nyitott térnek köszönhetően nagyvonalú, játékos építészeti formálásra adott lehetőséget, így az nyitányként kellő hangsúlyt ad az amúgy hátsókertbe telepített közösségi háznak.

Az épület megjelenésében fontos szerepet kapott a tégla, mint mindenki számára azonos értékeket közvetítő anyag. Komolyságát oldva a téglabütük vakolásával a népi építészeti megjelenési formájához kapcsolódunk, így homlokzatunk a tégla anyagszerűségének finom átirata.

A funkcionális egyszerűség által a feladattal arányos, mértéktartó építészeti világot kívántunk teremteni. A környezetben előforduló perforált kerítések, a német falvak egymáshoz vállakkal kapcsolódó ikres beépítésű lakóházai szolgáltak az építészeti formáláshoz előképül.

  • /