ars poetica

Az építészet célja helyek megteremtése. Ez az alkotó folyamat elsősorban nem formák létrehozásában, hanem az építészeti kompozíciók átláthatóságában, érthetőségében testesül meg. Hisszük, hogy a környezeti komfort alapigénye mellett ez a tisztaság teremti meg szellemi értelemben is biztonságérzetünk kialakulását. Munkáinkban arra törekszünk, hogy az építészet formai és tartalmi elemei olyan egységbe rendeződjenek, amely képes valós helyek megteremtérése. Helyeké, ahol biztonságra lelhetünk, ahol önmagunk lehetünk.

tapasztalat

Cégünket 2009-ben alapítottuk, a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatott építészeti tanulmányaink, az egyetemi mestereinknél töltött gyakornok éveink, valamint a doktori képzés során önálló formációvá alakult együttműködésünk segített minket közös gondolkodásunk elmélyítésére. Folyamatos egyetemi szerepvállalásunk elengedhetetlen része szakmagyakorlásunknak, hisszük, hogy munkánk minőségének biztosítéka az egyetemi kutatásokkal megalapozott innovatív, kutató szemléletű hozzáállásunk.

módszertan

Irodánk szakmai felfogására jellemző a környezeti és kulturális kontextusra érzékeny, az egyszeri feladatokban rejlő egyedi lehetőségeket kutató megközelítése. A tervezési folyamatokat kísérő manuális modellezés, és a szabadkézi ábrasorozatok párhuzamosan szolgálják a tervek alakulását, valamint az adott feladat, környezet sajátosságainak megértését. Munkáinkban az egyedi helyzetek kínálta lehetőségek feltárása mellett  a józan és racionális megoldások keresése egyszerre eredményez hagyományos, de korszerű megoldásokat.

tevékenység

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalataink minden léptékre kiterjedtek: városi köztér, műemléki épület rekonstrukciójától, új  közép-, lakó- és ipari épületek tervezésén át, önálló belsőépítészeti feladatokig. Fontosnak tartjuk megrendelőink segítését a projektek előkészítésében, a felmerülő költségek kontrollálásában már a tervezési folyamat során. Csapatunk létszáma az alapító tagokkal együtt 9 fő. Az elmúlt évek során számtalan szaktervező partnerrel alakítottunk ki szoros együttműködést, megteremtve ezáltal a teljeskörű generáltervezői szolgáltatás alapját.